Tour

Date Event Location
Soraia Tour Homecoming Show @ Milkboy Philadelphia Soraia Tour Homecoming Show @ Milkboy Philadelphia, Philadelphia Soraia Tour Homecoming Show @ Milkboy Philadelphia, Philadelphia
Soraia @ Oddity Bar: Zombie Homecoming Show Soraia @ Oddity Bar: Zombie Homecoming Show, Wilmington Soraia @ Oddity Bar: Zombie Homecoming Show, Wilmington
Soraia @ Gobble Jam 2016 (w/Stroke 9) Soraia @ Gobble Jam 2016 (w/Stroke 9) , Broomall Soraia @ Gobble Jam 2016 (w/Stroke 9) , Broomall
Soraia/Palmyra Delran @ The Record Collector: Bordentown, NJ *ALL AGES* Soraia/Palmyra Delran @ The Record Collector: Bordentown, NJ *ALL AGES*, Bordentown Soraia/Palmyra Delran @ The Record Collector: Bordentown, NJ *ALL AGES*, Bordentown
Soraia @ Theatre of the Living Arts: Philadelphia, PA Soraia @ Theatre of the Living Arts: Philadelphia, PA, Philadelphia, PA Soraia @ Theatre of the Living Arts: Philadelphia, PA, Philadelphia, PA
Soraia @ Our Wicked Lady (opening for The Blind Shake) Soraia @ Our Wicked Lady (opening for The Blind Shake), Brooklyn Soraia @ Our Wicked Lady (opening for The Blind Shake), Brooklyn
Soraia @ WMMR's Mistletoe Jam: World Cafe Live!(downstairs) Soraia @ WMMR's Mistletoe Jam: World Cafe Live!(downstairs), Philadelphia Soraia @ WMMR's Mistletoe Jam: World Cafe Live!(downstairs), Philadelphia
Soraia @ Kung Fu Necktie: Riot Nerd Anniversary Show Soraia @ Kung Fu Necktie: Riot Nerd Anniversary Show, Philadelphia Soraia @ Kung Fu Necktie: Riot Nerd Anniversary Show, Philadelphia
Kurt Baker Combo/Soraia Tour @ Berlin Kurt Baker Combo/Soraia Tour @ Berlin, New York Kurt Baker Combo/Soraia Tour @ Berlin, New York
Soraia/Kurt Baker Combo @ Be Here Now Soraia/Kurt Baker Combo @ Be Here Now, Muncie Soraia/Kurt Baker Combo @ Be Here Now, Muncie